Estació de servei ESSO a Encamp

 

Aquest projecte consisteix en l’enderroc parcial, la reconstrucció i l’ampliació d’una estació de servei ja existent de la casa Esso, situada en la Carretera General 2 de la parròquia d’Encamp.

Els usos públics principals són de benzinera i de botiga. A nivell privat, disposa també d'un habitatge per a la persona que hi treballa i d'un magatzem.

Aquesta estació està dividida en dues plantes. Al nivell de la carretera general se situen la botiga, els assortidors de combustible coberts per una gran marquesina i, en la part posterior, es troba l’habitatge de la persona encarregada de la gasolinera. En la planta soterrani es troben el magatzem i, soterrats, els dipòsits de combustible.

Els materials emprats a façana són la pedra natural del país i l’aplacat tipus panell sandwich de color blanc. Els rètols lluminosos i el tòtem informatiu de preus, segueixen els criteris de disseny i colors corporatius de la casa Esso.

Ubicació: Encamp, Andorra
Data: Febrer 2018 a Juliol 2019
Superfície: 491,60 m2