Rehabilitació i ampliació de l'edifici plurifamiliar "Casa Hostavell" a La Massana

 

Es parteix d’un edifici plurifamiliar de fa més de trenta anys, situat a l’avinguda Sant Antoni en la parròquia de La Massana.

El projecte consisteix en la rehabilitació d’un edifici plurifamiliar ja existent i en la nova construcció d’un altre edifici plurifamiliar annex.

Encara que el volum exterior resultant s’ha dissenyat com un sòl cos i aspecte, cadascun dels edificis mantenen la seva entrada des del carrer de manera independent.

Amb l’objectiu de marcar i equilibrar el volum de l’edifici, s’han utilitzat com a revestiments de la façana, l’aplacat de granet gris clar, l’alumini negre en les fusteries, els balcons i els ampits de les finestres i en les baranes de vidre transparent.

En els vestíbuls i les escales s'ha aconseguit un acabat elegant a partir de l'aplicació de paviment de granet negre polit. L'emplafonat de fusta aplicat en les parets integra les portes dels pisos i, l’acer inoxidable a les portes de l'ascensor i les baranes de vidre.

Per aprofitar la llum natural i les vistes exteriors que tenen els pisos, s’han fet unes grans obertures de vidre. A més, les parets, les portes, els armaris i el mobiliari de la cuina són de color blanc que, amb el paviment de gres porcellànic d’aspecte fusta natural de roure, brinda una sensació de confort visual.

Ubicació: La Massana, Andorra
Data: Setembre de 2016 a Juliol de 2018

Superfície de rehabilitació: 342,14 m
Superfície d'ampliació: 625,70 m2