Realització del conjunt residencial Ribasol Ski Park

 

Feia més de vint anys que l’estructura d’aquest conjunt s’erigia a la part alta del poble d’Arinsal. En tot aquest temps les necessitats del programa havien canviat i el que en un moment va ser un conjunt destinat principalment a complex hoteler havia de ser, després de vint anys, un conjunt residencial de vuit blocs havent-ho d'adaptar al marc normatiu vigent.

El repte va consistir a millorar la comunicació interior dels edificis i a realitzar tres tipologies diferents d’habitatge a partir de la modulació de l’estructura existent, tot això maximitzant la realització d’espais lliures d’elements estructurals.

Es va buscar integrar les façanes a un entorn de muntanya, reduint l’ús de materials a la pròpia pedra del país i la fusta, amb un arrebossat pintat. Les obertures en façana es van estudiar perquè el conjunt fos harmònic independentment de les tipologies de cada planta.

Ubicació: Arinsal, La Massana, Andorra
Data: Desembre de 2011 a Juny de 2015
Superfície: 36.402,29 m2