Complex residencial La Tour d'Escàs

Escàs. La Massana. ANDORRA

Superfície construïda: 2.740,69 m2 (Fase 1) + 2.740,60 m2 (Fase 2).
Superfície de parcel·la: 2.501,34 m2.

Termini d'execució: 2012.