Reforma i ampliació de Casa Ferré

La Massana. ANDORRA

Bloc d'habitatges i locals comercials amb una superfície construïda de 3.677,62 m2 sobre una parcel·la de 500,73m2.

Obra: 2010.