Habitatge unifamiliar Camp de Vila

 

Aquest projecte té com a objectiu, la integració d’un nou habitatge unifamiliar amb la inclinació de la muntanya on se situa. Gràcies a la seva bona orientació, s’aprofiten tant la llum natural com les atractives vistes del seu entorn natural. Les grans obertures de vidre, tant de portes com de finestres, estan situades estratègicament en els tres nivells de l’edifici, per facilitar l’entrada de llum i escalfor solar, sobretot en els mesos d’hivern.

En el disseny de la façana s’ha utilitzat la pedra del país, seguint la normativa vigent, combinant-la amb diferents cossos metàl·lics d’alumini blanc, per donar dinamisme en tot el volum. A més, la forma de la coberta aporta ritme al perfil de la construcció, obrint-se cap a les dues terrasses i el jardí. El resultat és una imatge actual, però amb un respecte per la construcció tradicional dels Pirineus.

Aquest criteri de modernitat, també s’ha traslladat en el seu interior, tant en la distribució dels espais, com en els materials d’acabat escollits. La domòtica dóna més comoditat als seus habitants, per poder controlar les llums, les persianes i la calefacció, des dels seus dispositius mòbils.

Aquest habitatge unifamiliar és un exemple clar de llar sostenible, ja que mitjançant uns bons aïllaments i la utilització de geotèrmia, s’aconsegueix un important estalvi energètic.

Ubicació: La Massana, Andorra
Data: Octubre 2015 a Setembre 2017
Superfície: 740,28 m2