Pla parcial de la unitat d'actuació E-107 a la ctra. dels Cortals d'Anyós

Cortals d'Anyós. La Massana. ANDORRA

Superfície de la unitat d'actuació: 28.750,52 m2.